زمان تست محصولات 24 ساعت می باشد ودر زمان فوق در صورت خرابی محصول پس گرفته می شود ، اما بعد از این زمان هیچ مسئولیتی در قبال آن پذیرفته نمی شود .