تعمیر ترازوی آزمایشگاهی یکی از دشوارترین نوع تعمیرات ترازو می باشد که قطعا نیاز به مرکز تخصصی تعمیرات می باشد چرا که این نوع دستگاه ها دارای قطعات فوق العاده

حساس هستند و در صورت معیوب شدن هرکدام از این قطعات کاربر به تنهایی نمیتواند اقدام به تعمیر آن نماید زیرا ممکن است منجر به سوختن دستگاه شود . تعمیرات

ترازوی آزمایشگاهی و قیمت تعمیر ترازو به ایراد و نوع ترازو بستگی دارد

یکی از دلایل حساس بودن قطعات ترازوی آزمایشگاهی این است که این نوع دستگاه ها برای ظرفیت های پایین و دقت های بالا استفاده میشود بنابراین قطعات آن نیز از

حساسیت بالایی برخوردار است